SYARAH AQIDAH SALAF 8 | UST. ABDUL HAKIM BIN AMIR ABDAT حفظه الله تعالى

416
by Admin, 5 years ago
2 0
SYARAH AQIDAH SALAF

AQIDAH ke 15 | Ketahuilah ! Bahwa dosa syirik yang tidak diampuni seperti keterangan di atas ialah : Apabila orang yang mengerjakannya telah mengetahuinya (memiliki ilmunya), dan dia telah paham akan maksudnya, dan dia mengerjakannya dengan sengaja, yaitu atas kehendak atau kemauannya dan pilihannya sendiri. Maka apabila dia tidak tahu atau belum tahu, atau dia telah tahu akan tetapi dia belum paham akan maksudnya, atau dia mengerjakannya dengan tidak sengaja seperti dipaksa, atau dia tidak sadar atau dia lupa atau keliru, maka dia tidak terkena dosa dan ancaman di atas.

AQIDAH ke 16 | Demikian juga dengan dosa-dosa yang lain ketentuannya sama seperti diatas. Hendaklah kaidah yang sangat besar ini diketahui, kemudian dipahami dengan sebaik-baik pemahaman agar kita tidak terjerumus kepada tindakan berlebihan dan mengurangi bak.

AQIDAH ke 17 | Kita bertahuhi dengan tiga macam Tauhid yaitu Tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah atau ubudiyyah, dan tauhid asmaa' wash shifaat.

AQIDAH ke 18 | TAUHID RUBUBIYYAH

AQIDAH ke 19 | TAUHID ULUHIYYAH atau UBUDIYYAH.